Dobles. Ylia Goloborodkc y Anastasiya Vasylyeva (UKR), subcampeonas